• 6. Hastane Donanımları, Medikal Cihaz ve Sağlık Hizmetleri Fuarı 4. Uluslararası Bütünleşik Sağlık ve Bakım Kongresi
  • 5-8 Aralık 2018
Kalan Süre

İstanbul Health Expo; "Fuar - Sempozyum - Kongre" üçlemesinin bir arada olduğu tek fuar!..


CNR EXPO’da “Fuar-Sempozyum-Kongre” üçlemesi
 
Fuarla eş zamanlı olarakT.C. Sağlık Bakanlığı'nın katkıları ile 2. Uluslararası Bütünleşik Sağlık Bakım Kongresi özelinde Kongre-Sempozyum ve Eğitim Sertifikasyon Programları icra edilecek. Sağlık sektörü, Fuar-Kongre-Sempozyumüçlemesiyle tüm bileşenleri ile buluşacak. Etkinliklerin koordinasyon kurulunda bürokratlar, akademisyenler ile kamu kurum ve kuruluşlarının üst düzey yöneticileri yer alacak.
 
 
Kongre - Eğitim Sertifikasyon Programı Koordinasyon Kurulu
 
Sn. Cevdet Erdöl – Cumhurbaşkanlığı Sağlık Kurulu Başkanı 
 
Sn. Osman Arıkan Nacar – Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı 
 
Sn. Alper Cihan – Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanı
 
Sn. Ali Said Septioğlu - Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkan Yardımcısı 
 
Sn. Turhan Sulhan – Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkan Yardımcısı
 
Sn. Orhan Koç – SGK Başkan Yardımcısı
 
Sn. Gazi Alataş – Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarı
 
 
 
Uluslararası Kongre - Eğitim Sertifikasyon Programı Konuları
 
EEG
 
EMG
 
PSG
 
Acil Ultrason
 
Ventilasyon
 
Yeni doğan yoğun bakım teknolojileri
 
Palyatif bakım
 
Dezenfeksiyon
 
Sterilizasyon  teknolojileri
 
Sağlıkta bilişim teknolojileri 
 
İleri düzey klinik simulasyon eğitimi
 
Kardiyovasküler rehabilitasyon eğitim programı
 
Sağlıkta kaynak yönetimi 
 
Sağlık işletmelerinde satın alma
 
Sağlıkta tedarik zinciri yönetimi
 
Sağlık işletmelerinde idari yönetim
 
Sağlık işletmelerinde stratejik yönetim
 
 
 
SAĞLIK BAKANLIĞI ve SADEFE katkısıyla gerçekleşecek kongre ve sempozyumlar hakkında güncel bilgilere www.sadefe.org.tr adresinden ulaşılabilecek.