• 6. Hastane Donanımları, Medikal Cihaz ve Sağlık Hizmetleri Fuarı 4. Uluslararası Bütünleşik Sağlık ve Bakım Kongresi
 • 5-8 Aralık 2018
Kalan Süre

İş Sağlığı ve Güvenliği Özel Bölümü İstanbul Health Expo’da


Sağlık sektörünün gelişmesi için tüm sağlık sektörünü bir araya getiren İstanbul Health Expo, fuar-sempozyum-kongre-kurs dörtlemesini İş Sağlığı ve Güvenliği Alanına da taşıyor.


CNR Holding Kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık, T.C. Sağlık Bakanlığı, , T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, SGK, SADEFE, TÜDER, OHSAD işbirliğinde sağlığın bileşenlerini 29 Kasım - 02 Aralık tarihleri arasında bir araya getirecek. İstanbul Health Expo’da ‘İş Güvenliği ve Sağlığı Özel Alan’ı oluşturulacak.


T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmet ve Eğitim – İSGHeder, OSGB İşletmecileri Derneği, Asbest Söküm Uzmanları Derneği başta olmak üzere STK’lar tarafından da desteklenen İSG özel alanında İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri de veriliyor olacak.


OSGB’ler, kamu kurum ve kuruluşları da dahil olmak üzere tüm katılımcıların ve firmaların iş sağlığı ve güvenliği uzmanları ile buluşma fırsatı yakalayacak.


İSG Uygulamaları, yeni düzenlemeler, yüksek bina inşaatlarında iş güvenliği konularının yer alacağı kongre ve sempozyumlar konunun uzmanlarını bir araya getirerek sektörde gelişime katkıda bulunacak.


İSG Özel Bölümü Katılımcı Profili


 • İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Faaliyet Gösteren OSGB’ler
 • İSG Ekipmanları ve Malzemeleri Üretici, İthalatçıları
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Faaliyet Gösteren STK’lar
 • İş Güvenliği Eğitimi Firmaları

İSG Özel Bölümü Ziyaretçi Profili


 • İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları
 • OSGB Yöneticileri
 • T.C Sağlık Bakanlığı Temsilcileri / İlgili Bakanlıklar / Kamu İl Sağlık Müdürlükleri Yetkilileri
 • Kamu Hastaneleri Yöneticileri ve Satın Alma Yetkilileri
 • Akademisyenler
 • Sağlık Yöneticileri ve İşyeri Hekimleri